Apel z okazji KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Nie możemy zapominać o tym ważnym wydarzeniu z historii naszej ojczyzny. Ósmoklasiści przypomnieli o uchwaleniu konstytucji w dość oryginalny sposób. Uczniowie wcielili się w książki, które rozmawiały w bibliotece na temat trzeciomajowego święta. Encyklopedia historii podała ważne fakty, a tomik poezji zadeklamował wiersz dotyczący wydarzeń odbywających się w warszawskim sejmie ponad dwieście lat temu. Na koniec wszyscy zaśpiewali pieśni patriotyczne – Witaj majowa jutrzenko czy Jesteśmy Polką i Polakiem, które radośnie zabrzmiały
w murach naszej szkoły.