Rekrutacja – Klasa I

 

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2019/2020

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

Pobierz:

ZGŁOSZENIE DO KLASY I DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

OŚWIADCZENIE DO ZGŁOSZENIA DO KL I

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU

W dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Pobierz:

WNIOSEK DO KLASY I DLA UCZNIOW SPOZA OBWODU

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJECIA DO KLASY I

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 11 – 22 marca 2019r. godz. 14.00  – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
  • 25 marca – 9 kwietnia 2019r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.
  • 10 kwietnia 2019r. godz. 9.00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 11 kwietnia – 24 kwietnia 2019r. godz. 14.00  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 25 kwietnia 2019r. godz. 14.00   – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym:

  • 7 – 10 maja 2019r.  godz. 14.00    – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
  • 13 maja – 17 maja 2019r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.
  • 20 maja 2019r. godz. 9.00 –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 21 maja – 24 maja 2019r. godz. 14.00  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 28 maja 2019r. godz. 14.00   – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Pobierz: ZARZĄDZENIE Nr 3/2019, ZARZADZENIE Nr 5/2019

DO WAKACJI POZOSTAŁO