Opłaty

 

OPŁATA ZA OBIADY W SZKOLE

Dyrektor Zespołu Szkół w Podleszanach informuje,
że od 01.03.2018 r. wpłaty za obiady w szkole uiszczane będą po zakończonym miesiącu – z dołu.
– płatność do 10 dnia miesiąca następnego.

W związku z tym w marcu nie dokonujemy płatności.

Najbliższa płatność do 10 kwietnia za miesiąc marzec.


opłata za żywienie szkoła –TUTAJ

ołata za pobyt dziecka w przedszkolu i za żywienie grupa młodsza – TUTAJ

opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i za żywienie  grupa starsza – TUTAJ

 

Do wakacji pozostało