Rekrutacja – Przedszkole oraz zerówka

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, tzn. od 1 września 2019r.

Pobierz: DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016, 2015, 2014, 2013). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Pobierz:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 25.02.2019r. – 12.03.2019r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  • 13.03.2019r. – 19.03.2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  • 20.03.2019r. godz. 14.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 21.03.2019r. – 4.04.2019r. godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 05.04.2019r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym – uzupełniającym:

  • 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  • 13.05 – 27.05.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
  • 28.05.2019 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 29.05 – 30.05.2019r. godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 31.05.2019 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Pobierz:ZARZĄDZENIE Nr 4/2019, ZARZADZENIE Nr 3/2019

DO WAKACJI POZOSTAŁO